Kwaliteit


Wij doen er alles aan om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren en het optimale resultaat met en voor je te behalen. Daarnaast werken wij met een kwaliteitsmanagementsysteem, zodat we continue aandacht hebben voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Het voldoen aan de verwachtingen van jou als klant is daarbij het belangrijkst. Hoe we dat doen is uitgewerkt in ons kwaliteitsstatuut dat je hier kunt raadplegen.

 

Privacy

De rechten en plichten die je als cliënt hebt, hebben we opgenomen in een Privacyreglement. Dit reglement is opgesteld volgens de voorschriften uit de ‘Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst’ (WGBO)  en de ‘Wet op de Bescherming Persoonsgegevens’ (WBP).

 

Toch een klacht?
Ook nodigen we je van harte uit om je mening te geven wanneer zaken niet verlopen zoals met je waren afgesproken of zoals je die anderszins verwacht had. Kijk eerst of je er met het behandelteam uit kunt komen, of met de hoofdbehandelaar van je traject. Als dit niet lukt kun je een klacht indien. Wij hebben een protocol opgesteld hoe de afhandeling van klachten plaatsvindt (volgens de ‘Wet klachtrecht cliënten zorgsector’). De klacht kun je mailen naar: info@smgi.nl, gericht aan ‘De klachtencommissie’. Omschrijf zo goed mogelijk wat de klacht is en hoe we je het beste kunnen bereiken om meer informatie te krijgen.

 

Cliënttevredenheidmeting
Wij zullen je ook vragen naar jouw mening over het traject. Dit kan verlopen via een cliëntenpanel waarvoor we je zullen uitnodigen. Maar ook via een cliënttevredenheidmeting die wij jaarlijks uitvoeren, volgens een vastgesteld protocol, waarmee de onafhankelijkheid geborgd is.

Wil je het klachtenreglement, het privacyprotocol, of de algemene leveringsvoorwaarden van ons opvragen? Vraag hier naar bij de receptie, of stuur ons een mail: info@smgi.nl.